V EK-INDUSTRY, s.r.o. velmi dbáme na kvalitu poskytovaných služeb. ČSN EN ISO 9001:2016 udává standardizovaný systém managementu kvality a patří mezi nejznámější a nejuznávanější celosvětově uznávané standardy.

Požadavky normy ISO 9001 jsou kladeny zejména na identifikaci a dokumentaci veškerých procesů v systému. Finanční zajištění zdrojů pro realizaci procesů, definici kritérií pro měření a následnou optimalizaci postupů či zajištění komunikačních kanálů v rámci společnosti.

Certifikací potvrzujeme kvalitu našich výrobků a poskytovaných služeb, funkčnost firemních procesů v rámci firemní organizační struktury, schopnost pružně reagovat na změny a požadavky trhu. V neposlední řadě certifikace potvrzuje, že jsme společnost, která je důvěryhodná pro své zákazníky i  obchodní partnery.

 

  Certifikát ISO 9001:2016

 


 

Autor: Andrea Pidrová
Sociální sítě: