Standardní konfigurace pro vysílače T70 1, T70 2 s přijímači R06 a R13B (příklady schémat zapojení k prohlédnutí)

TM70/1.06

schéma: 20095 (4 funkční tlačítka směru)

 

t701v2 mr06r06mr11mp10

 TM70/1.13

schéma: 20095 (dříve 1168)

 

 t701  r15b

 TM70/2.13

schéma: 20014 (dříve 1209)

 

 t702  r15b